Witamy na oficjalnej stronie projektu BeeMonitor.

eurostars-1


Cele projektu:

Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (CCD) zwany też depopulacją rodzin pszczelich jest zjawiskiem globalnym, nasilającym się w ostatnich latach nie tylko w Europie ale także na innych kontynentach. Jedną z głównych przyczyn problemu są infekcje wirusowe. Szacuje się, że prawdopodobieństwo pojawienia się CCD w ulu uprzednio zainfekowanym przez wirusy wzrasta aż do 96% a zagrożenie depopulacją nawet 65-krotnie. Ponadto, czynniki które osłabiają układ odpornościowy pszczół, takie jak roztocza Varroa destructor, inne pasożyty, stresy środowiskowe, niedożywienie i pestycydy, dodatkowo potęgują rozwój infekcji wirusowych i zwiększają zasięg CCD. Infekcje wirusowe pszczół, pierwotnie opisywane jako ekonomicznie bez znaczenia, obecnie uważane są za jedną z głównych przyczyn wysokich strat kolonii, powodując ogromne straty finansowe dla rolnictwa.

Ponieważ obecność pszczół jest jedną z podstaw dobrze funkcjonującego rolnictwa a ich pracę w samej tylko Europie ocenia się na kilkaset miliardów EUR, istnieje olbrzymi globalny popyt na testy diagnostyczne, które umożliwiłyby monitorowanie zakażeń wirusowych w rodzinach pszczelich.
Według różnych szacunków udział pszczół jako zapylaczy w globalnej ekonomii jest od kilkunastu do kilkudziesięciu razy wyższy niż zysk z produktów, takich jak miód czy pyłek. Około jedna trzecia tego co jemy, jest pośrednio lub bezpośrednio uzależniona od zapylania przez owady. Bez udziału pszczół plony większości gatunków owoców naszej strefy klimatycznej są dziesięciokrotnie niższe.

Bee on spring apple blossom

Projekt BeeMonitor ma na celu opracowanie szybkiego testu diagnostycznego dla pszczół do skutecznego monitorowania zakażeń wirusowych w rodzinach pszczelich. Test pozwoli na jakościową analizę wirusów należących do rodzin: Dicistroviridae (wirus ostrego paraliżu pszczół (ABPV), kaszmirski wirus pszczół (KBV) i wirus izraelskiego paraliżu pszczół (IAPV) i Iflaviridae (wirus zdeformowanych skrzydeł (DWV). Test będzie produktem do użycia w warunkach polowych, łatwym w obsłudze i niewymagającym wykwalifikowanego personelu czy aparatury. Stanie się nie tylko uzupełnieniem dotychczasowej analizy laboratoryjnej ale także jej alternatywą, ponieważ wczesna i trafna diagnoza umożliwia szybką interwencję. Obniży to koszty leczenia, zmniejszy ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji i przede wszystkim znacząco zwiększy szanse na kolonii na przeżycie.

Partnerzy


logoos-269x80

inova

logo (1)

Aktualności


Positive and negative pregnancy tests isolated on white

Zakończono etap prac eksperymentalnych związanych z rozwojem testów terenowych do wykrywania wirusa ostrego paraliżu pszczół oraz kaszmirskiego wirusa pszczół

 


 

Eurbee7 VII Europejska Konferencja Pszczelarska EurBee

7 edycja największej naukowej konferencji EURBEE poświęconej tematyce zdrowia pszczół w miejscowości Cluj-Napoca w Rumunii, 7 – 9 września 2016. Zapraszamy do rozmów osoby zainteresowane szybkimi testami diagnostycznymi wykrywającymi wirusy pszczele.

http://eurbee7.usamvcluj.ro/


Wywiad dla portalu biotechnologia.pl

„Masowe wymieranie rodzin pszczelich to rosnący problem w Europie mający wiele przyczyn m.in. infekcje wirusowe i zakażenie sporowcem Nosema ceranae. Szybka diagnostyka zakażeń pszczelimi patogenami pozwoliłaby na natychmiastową interwencję i mogłaby zapobiec ich rozprzestrzenianiu. Dr Mirosława Skupińska, współwłaścicielka firmy BioScientia, zajmuje się opracowaniem szybkiego testu diagnostycznego, który pomoże pszczelarzom w diagnozowaniu Nosema ceranae i chorób wirusowych w bezcennych pszczelich rodzinach…”

Więcej >>>


Powstała nowa strona internetowa zawierająca informacje związane z projektem BeeMonitor i syndromem masowego wymierania pszczół. Strona integruje dotychczasowe publikacje w tej tematyce oraz zawiera bazę danych sekwencji wirusowych

Więcej >>>


Seminarium”Co biotechnologia może zrobić dla pszczół” (17.11.2014, Wrocław)

Więcej >>>


XXXXIII International Apicultural Congress – 29 September – 04 October 2013 Kyiv

Więcej >>>

Kontakt


Koordynator projektu:

Agnieszka Belter
BioScientia Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
Tel: + 48 506 418 098
Fax. + 48 61 842-65-74
E-mail: abelter@bioscientia.pl

Kierownik ds. marketingu:

Mirosława Skupińska
BioScientia Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
Tel: + 48 692 448 884
Fax. + 48 61 842-65-74
E-mail: mirka@bioscientia.pl