O nas


BioScientia jest dynamicznie rozwijającą się firmą biotechnologiczną skoncentrowaną na dostarczaniu unikalnych, innowacyjnych rozwiązań dla weterynarii.

Głównym nurtem działalności firmy są prace badawczo-rozwojowe nad szybkimi i czułymi testami diagnostycznymi typu LFD oraz nad środkami ochrony zdrowia zwierząt. Korzystając z najnowszych doniesień naukowych i rozwiązań technologicznych, firma BioScientia dostarcza wysokiej jakości testy diagnostyczne do zastosowania zarówno przez lekarzy weterynarii jak i odbiorców indywidualnych. Unikalne portfolio produktów jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby rynku w zakresie diagnozy patogenów zwierzęcych.

Naszym priorytetem jest jakość dostarczanych produktów oraz zadowolenie klientów.Zarząd

Dr Mirosława Skupińska


Ukończyła studia o specjalności biologia molekularna na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej praca doktorska realizowana w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk dotyczyła poszukiwania nowych związków niskocząsteczkowych mających zastosowanie w terapii chorób bakteryjnych.

Prowadzone przez nią badania związane są głównie z projektowaniem oraz poszukiwaniem nowych substancji terapeutycznych do zastosowania w medycynie i weterynarii oraz z diagnostyką. Swoje doświadczenie zdobywała m.in. pracując w firmach farmaceutycznych takich jak Merck czy Jerini oraz w firmach bioinformatycznych.

Zainteresowanie i pasje naukowe łączy z wiedzą biznesową i aktywnie wspiera transfer wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery badawczo-rozwojowej z przedsiębiorcami.

Uczestniczyła w kilkunastu projektach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym finansowanych z budżetu MNiSW, NCN, NCBiR, 6PR, 7PR itd., również jako kierownik oraz lider konsorcjum. Laureatka licznych stypendiów naukowych oraz zwyciężczyni ogólnopolskiego konkursu na najlepszy, innowacyjny projekt biznesowy Darboven Idee Grant 2012.

Dr Agnieszka Belter


Doktor nauk chemicznych z zakresu biochemii. Absolwentka biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Kompetencje w zakresie nauk biologicznych, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej uzyskała w wyniku wieloletniej pracy naukowej w państwowych instytutach badawczych (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Asystent w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, gdzie realizuje badania mające na celu opracowanie nowych narzędzi anty-miRNA o potencjalnym zastosowaniu w terapii guzów mózgu.

Doświadczenie biznesowe zdobyła współpracując z prywatnym sektorem R+D (AdvaChemLab, BioInfoBank Institute, InnoGene, Centrum Badań DNA, INOVA+). Jest pomysłodawcą i współwykonawcą licznych projektów badawczych i rozwojowych w ramach FP6, FP7 oraz programów krajowych, kierownikiem 4 z nich oraz liderem międzynarodowego konsorcjum. Jest wielokrotną stypendystką Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS), The Onassis Fundation, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.