Opracowanie i weryfikacja strategii wprowadzenia na rynek europejski szybkiego testu do monitorowania zakażenia pszczół sporowcem Nosema ceranae


Szybki test paskowy BeeFree dotyczy rynku diagnostyki weterynaryjnej, konkretnie diagnostyki pszczół. Istotnym novum w przedstawianym teście diagnostycznym jest możliwość wykorzystania go w warunkach polowych. W tej chwili jedyną alternatywą są metody laboratoryjne wymagające wykwalifikowanego personelu i specjalistycznego sprzętu.

Szacuje się, że obecnie na świecie jest ok. 100 mln rodzin pszczelich. Produkują one rocznie 900 tys. ton miodu. Pszczoły miodne jako zapylacze roślin entomofilnych przynoszą gospodarce człowieka nawet 100-krotnie więcej korzyści niż jako producenci miodu, pyłku, wosku, propolisu, mleczka pszczelego i jadu. Globalnie, praca pszczół warta jest co najmniej 612 mld zł rocznie. W ostatnim czasie w wielu krajach odnotowano wzmożony wzrost śmiertelności pszczół. Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (ang. Colony Collapse Disorder, skrót CCD) to zespół chorobowy objawiający się gwałtownym i masowym ubytkiem pszczół lotnych poza ulem, a w konsekwencji ginięciem większości chorych rodzin. Jednym z istotnych czynników przyczyniających się do wymierania pszczół jest sporowiec Nosema ceranae (NC), odpowiedzialny za występowanie u pszczół nosemozy.      Duża umieralność pszczół oraz wynikające z tego znaczące straty gospodarcze są skutkiem m.in. słabo rozwiniętego systemu diagnozy i kontroli zdrowia pszczół. Nosemoza występuje najczęściej w formie utajonej. Diagnozowana jest zwykle dopiero w zaawansowanym stadium choroby, na etapie pojawienia się widocznych oznak choroby (masowego ginięcia pszczół). Symptomy nosemozy występują nawet po 2 latach od zakażenia!

Niestety, wtedy stopień zaawansowania choroby oraz jej zasięg w gospodarstwie są na tyle duże, że zmuszają odpowiednie organy do wydania nakazu zniszczenia pasieki. Pszczelarze niechętnie wykonują testy diagnostyczne w kierunku wykrywania nosemozy, głównie z powodu ich niskiej dostępności oraz wysokiej ceny. Jedyną możliwością wiarygodnej i specyficznej diagnozy jest analiza martwych pszczół pod kątem obecności patogenu przy pomocy reakcji PCR (reakcja łańcuchowa polimerazy) w warunkach laboratoryjnych. W Polsce cena takiego badania waha się od 80 do 187 zł. Istnieje zatem olbrzymie zapotrzebowanie globalnego rynku pszczelarskiego na prosty,    szybki, niezawodny i tani test do diagnostyki tego patogenu. Wczesna diagnoza ogranicza możliwość rozprzestrzeniania się patogenu a także umożliwia dobór odpowiedniej metody leczenia zarażonych rodzin pszczelich.     Globalna skala problemu masowego ginięcia pszczół, intensyfikacja badań w zakresie przyczyn ich śmiertelności, usprawnienia kontroli i zwalczania ich chorób oraz niewielka liczba podmiotów działających w branży wskazują na atrakcyjność oraz duży potencjał sektora diagnostyki chorób pszczół w Polsce i zagranicą.

[/vc_column_text]