Projekty


     

Otrzymanie unieśmiertelnionych progenitorowych komórek izolowanych z jaj pszczelich oraz opracowanie systemu badawczego pozwalającego w warunkach hodowli in vitro testować substancje czynne z pominięciem modelu zwierzęcego.

Beneficjent:

BioScientia sp. z o.o.

Jednostka naukowa wybranej do realizacji projektu:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Bon na innowacje BioScientia Sp. z o.o.


Opracowanie polowego testu diagnostycznego wykrywającego zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae

Konsorcjum: BioScientia Sp. z o.o. (lider konsorcjum), PureBiologics Sp. z o.o., Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

Celem projektu było opracowanie prostego w użyciu testu diagnostycznego wykrywającego sporowca Nosema ceranae, będącego patogenem rodzin pszczelich. Idea immunologicznego testu w technice przepływu poziomego (lateral flow) oparta jest na podstawowych zasadach immunologii (oddziaływaniach antygen/przeciwciało). Dzięki dostosowaniu technologii do sektora pszczelarskiego, opracowana została prosta i rzetelna metoda wykrywania infekcji Nosema ceranae w próbkach pszczół. Główne cechy naszego testu to szybkość, swoistość, czułość, przenośność, niska cena oraz łatwość użycia.


Opracowanie multitestu do szybkiej diagnozy infekcji wirusowych pszczoły miodnej odpowiadających za masowe ginięcie pszczół 

Konsorcjum: BioScientia Sp. z o.o. (lider konsorcjum), PureBiologics Sp. z o.o., Genformatik

Celem projektu było opracowanie szybkiego multitestu diagnostycznego do skutecznego monitorowania zakażeń wirusowych w rodzinach pszczelich. Test ma na celu wykrywanie wirusów należących do rodziny Dicistroviridae: wirusa ostrego paraliżu pszczół (ABPV), wirusa kaszmirskiego (KBV), wirusa izraelskiego paraliżu (IAPV) oraz wirusa zdeformowanych skrzydeł (DWV) należącego do rodziny Iflaviridae. Test ma być alternatywą do badań molekularnych przeprowadzanych w laboratoriach. Wczesna i precyzyjna diagnoza umożliwi szybką interwencję oraz ograniczy rozprzestrzenianie się infekcji.

http://bioscientia.pl/beemonitor/


Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła

Konsorcjum: BioScientia Sp. z o.o., Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

Enzootyczna białaczka bydła jest chorobą zakaźną bydła wywołaną przez wirusa BLV (Bovine Leukemia Virus) i polegającą na rozroście komórek układu limfatycznego. Ponieważ choroba przez początkowy długi okres przebiega bezobjawowo, jedyną skuteczną metodą zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji jest częsta diagnostyka serologiczna i eliminowanie zakażonych zwierząt. Celem proponowanego projektu jest opracowanie szybkiego i prostego w użyciu testu paskowego do wykrywania w mleku krowim przeciwciał przeciwko wirusowi enzootycznej białaczki bydła (BLV). Test może być wykonywany w warunkach terenowych przez niewykwalifikowane osoby (hodowca, lekarz weterynarii). Opracowany test powinien stać się cennym narzędziem diagnostycznym do monitorowania stanu bydła bezpośrednio w terenie.


Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych

Konsorcjum: BioScientia Sp. z o.o., (lider konsorcjum), Biotem, School of Business and Engineering Vaud (HEIG-VD), University of Applied Sciences Western Switzerland (HES-SO)

W wyniku projektu FISHGUARD opracowane zostaną szybkie, paskowe testy diagnostyczne do skutecznego monitorowania zakażeń wirusowych ryb hodowlanych: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN). Wczesna diagnoza umożliwia szybką interwencję, obniża koszty leczenia, zmniejsza rozprzestrzenianie się infekcji i przynosi znaczne korzyści finansowe hodowcom.

http://www.fishguard-eurostars.eu/

Scientist pipetting medium into 12-well plate