Sklep

Anti – N.ceranae purified antibodies

 

Antibodies


 

 

 

BS01 – System based on bee cells for in vitro  compounds testing1950 PLN (450 EUR)*For customers requiring direct shipment from Bioscientia Sp.z o.o. to locations outside of Poland, please contact info@bioscientia.pl for quotations on international shipping, customs charges, duties and fees prior to placing your order.SKU 019102Product: #019102Overview

A system based on bee cells to test selected active compounds using in vitro culture.

Re-sale or other commercial use of BS01 requires the execution of a Licensing Agreement, Materials Transfer Agreement, or other codified accord between BioScientia sp. z o.o. and the commercial, for profit organization.Formulation

System contains of bee cells, kit for evaluation of the biological activity of compounds using Reverse Transcriptase quantitative Polymerase Chain Reaction, positive and negative controls, buffers’ components.Product Usage

Testing of compounds’ activity on the viability of bee cells and the expression level of five pluripotent markers and vitellogenin (VTG) and its receptor (VTGR).Testing

Download Datasheet

http://bioscientia.pl/wp-content/uploads/2019/01/Data-sheet.pdfStorage

Bee cells: -80°C

Kit components: -20°C/-4°C

* shipment cost 50 EUR (-80°C)* shipment cost 50 EUR (-80°C)

———————————————

INNE:

SZKOLENIE PRAKTYCZNE Z ZAKRESU PROWADZENIA HODOWLI KOMÓREK
EUKARIOTYCZNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI ICH ZASTOSOWANIA JAKO MODELU BADAWCZEGO.


Szkolenie skierowane do pracowników laboratoriów, diagnostów laboratoryjnych, a także pracowników innych laboratoriów badawczych zainteresowanych problematyką szkolenia.

Przykładowy zakres szkolenia:

 1. Wyposażenie laboratorium do hodowli in vitro, materiały zużywalne stosowane w hodowlach.
 2. Zasady organizacji pracy laboratorium oraz środki bezpieczeństwa pracy z hodowlami
  komórkowymi.
 3. Metody oraz warunki hodowli komórek in vitro.
 4. Charakterystyka linii komórkowych oraz rodzaje i zastosowanie hodowli komórkowych.
 5. Przygotowanie mediów komórkowych, zakładanie hodowli komórkowych.
 6. Określanie żywotności komórek oraz ich liczby z wykorzystaniem różnych metod.
 7. Pasażowanie komórek – porównanie metod.
 8. Krioprezerwacja komórek, przechowywanie oraz wznawianie hodowli po długotrwałym
  przechowywaniu.
 9. Badanie żywotności oraz tempa proliferacji komórek
 10. Techniki wizualizacji komórek – wykład i ćwiczenia.
 11. Najczęstsze problemy podczas prowadzenia hodowli in vitro oraz sposoby ich zapobiegania –
  wykład i ćwiczenia.
 12. Ocena zdolności migracyjnych i inwazyjnych komórek – krótki wstęp teoretyczny +
  ćwiczenia.
 13. Ocena proliferacji, apoptozy i cytotoksyczności (porównanie metod).
 14. Metody transfekcji komórek oraz ocena efektywności transfekcji – wykład + ćwiczenia.
 15. Możliwości wykorzystania hodowli komórek eukariotycznych jako model badawczy.

Szkolenia personalizujemy do zakresu zainteresowań klientów.

Cena do uzgodnienia

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]