Aktualności


 

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr 1/01/2017 z dnia 18.01.2017 r.

 

Dotyczy wyboru dostawcy prac badawczo-rozwojowych

BioScientia sp. z o.o. działając zgodnie z wytycznymi  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 dla poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP” oraz przepisami prawa w sprawie udzielania zamówień dla projektów, w dniu 18.01.2017 r. zaprosiła Oferentów do składania ofert w postępowaniu o relaizację prac badawczych, prowadzonego w trybie konkursu ofert.

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO


 

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/01/2017 z dnia 18.01.2017 r. na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”

 

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego

BioScientia sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań

NIP: 7831687144, REGON: 302046528, KRS: 0000608948

 

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych mających na celu uzyskanie linii komórek pszczelich. Wykonawca podejmie również próby unieśmiertelnienia komórek. Nowa linia będzie mogła być wykorzystana w daniach nad nowymi środkami ochrony zdrowia pszczół, w ocenie ich właściwości biofarmaceutycznych i toksyczości. Będzie mogła zastąpić stosowany do tej pory model badawczy jakim były pszczoły.

Zapytanie ofertowe nr 1_01_2017


 

 

                                                          

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi doradczej w zakresie opracowania strategii wejścia w celu skomercjalizowania szybkiego testu immunochromatograficznego wykrywającego zakażenie pszczół nosemozą na terenie Niemiec finansowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu GO_GLOBAL.PL 02

Zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm

Termin nadsyłania ofert 31.05.2016

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Mirosława Skupińska tel. 692 448 884

Zapytanie ofertowe Go Global

31.05.2016 – uaktualnienie

protokół z wybrou oferenta


Eurbee7
VII Europejska Konferencja Pszczelarska EurBee organizowana przez European Association for Bee Research, w miejscowości Cluj-Napoca w Rumunii, 7 – 9 września 2016.

To już 7 edycja największej naukowej konferencji EURBEE poświęconej tematyce zdrowia pszczół. BioScientia zaprezentuje swój nowy produkt – szybki test do wykrywania zakażenia pszczół sporowcem Nosema ceranae.

http://eurbee7.usamvcluj.ro/


FINS-logo-centre100
Zapraszamy do dyskusji z przedstawicielami BioScientia na konferencji Freshwater Invasivves – Networking for Strategy w Zagrzebiu w dn. 11 -14 lipca 2016.

http://finsconference.eu/


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS1/B8/6/2012 „Opracowanie polowego testu diagnostycznego wykrywającego zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae” współfinansowanego współfinansowany w ramach I edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

ZŁOŻENIE OFERTY CENOWEJ DOT. OPRACOWANIA TECHNICZNEGO STUDIUM WYKONALNOŚCI

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lub oferty:

Techniczne studium wykonalności powinno zawierać następujące elementy:

Termin realizacji/wykonania zamówienia: 25.02.2016

Data składania ofert: 30.11.2015

Sposób składania oferty: Prosimy o składanie ofert:

  • Pocztą na adres:

BioScientia s.c

Ogrodowa 2/8

61-820 Poznań

lub

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:  Mirosława Skupińska tel.692 448 884

 


Logo Fishguard
Wzięliśmy udział w szkoleniu organizowanym przez Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej ds. zdrowia ryb, dotyczącym sposobów wdrażania procedur nadzoru dla wybranych chorób ryb.

http://www.eurl-fish.eu/Activities/traning/Training_courses_2015


 

eurbee
Wzięliśmy udział w VI Europejskiej Konferencji Pszczelarskiej EurBee organizowanej przez European Association for Bee Research, które odbyło się w Murcia w Hiszpanii, od 9 do 11 września 2014.

Konferencja EURBEE jest w głównej mierze poświęcona wyzwaniom naukowm w każdym aspekcie biologii pszczół. BioScientia promowała produkty do diagnozy chorób pszczelich: Nosema ceranae i wirusów ABPV, IAPV, KBV oraz DWV

http://eventos.um.es/event_detail/592/detail/eurbee-2014.htmlBioScientia bierze udział w BioForum, Łódź 28-29 maja 2014

W tym roku BioForum odbędzie się w Łodzi w dniach 28-29 maja. Jest to największe spotkanie branży biotechnologicznej Europy Centralnej, kierowane do naukowców, przedsiębiorców, dziennikarzy, studentów i pasjonatów. W tej trzynastej już edycji wydarzenia wezmą udział przedstawiciele Niemiec, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Słowacji, Republiki Czeskiej oraz Polski. Wśród wystawców pojawi się również BioScientia. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas na stoisku dzielonym z innymi członkami stowarzyszenia Bioregion WielkopolskaSpotkaj się z nami na konferencji BIO-Europe Spring® w Turynie, 10-12 kwietnia 2014 

Zapraszamy do spotkania z BioScientia s.c. na konferencji BIO-Europe Spring® w Turynie.

http://www.ebdgroup.com/bes/index.php


Znajdź czas i weź udział w XXXXIII Międzynarodowym Kongresie Pszczelarskim w Kijowie – Apimondia (29 września – 04 października 2013) 

Największe wydarzenie w historii pszczelarstwa. Międzynarodowe Centrum Wystawowe w Kijowie podejmie ponad 8000 delegatów z ponad 100 krajów na całym świecie. Najliczniejsze delegacje reprezentują Koreę Południową, Polskę, Słowację, Włochy, Chiny, Brazylię i Turcję.


BioScientia wzięła udział w warsztatach„The Next Generation Practicalities of developing and manufacturing quantitativeassays”organizowanych w York, UK, 21 – 23 maja 2013.


Spotkaj się z nami na targach International BIO Convention w Chicago, 22-25 kwietnia 2013.


BioScientia s.c. została laureatem konkursu Darboven Idee Grant na najbardziej innowacyjny kobiecy pomysł na biznes.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]