Zapytania ofertowe

Zapytanie Ofertowe nr AF/W/01_2019 z dnia 23.08.2019 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/W/01_2019

 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac techniczno – laboratoryjnych w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

Data publikacji: 23.08.2019 r.

Termin składania ofert: 08.09.2019 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_W_01_2019

Załącznik nr 2 _protokół_ z_rozstrzygnięcia_AF_W_02_2018_


                

Poznań, 2019-05-08

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac badawczych w ramach projektu nr EU-LAC Health/WormShield/l/2017 „Poprawa monitorowania zakażenia tęgoryjcem poprzez opracowania szybkich testów diagnostycznych”

Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Data publikacji: 08.05.2019 r.

Termin składania ofert: 08.05.2019 r.

Ogłaszający: BioScientia Sp. z o.o.

zapytanie-ofertowe-WS_W_03_2019


                

Poznań, 2019-03-27

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac badawczych w ramach projektu nr EU-LAC Health/WormShield/l/2017 „Poprawa monitorowania zakażenia tęgoryjcem poprzez opracowania szybkich testów diagnostycznych”

Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Data publikacji: 27.03.2019 r.

Termin składania ofert: 05.04.2019 r.

Ogłaszający: BioScientia Sp. z o.o.

zapytanie-ofertowe-WS_W_02_2019


 

             

Poznań, 2019-01-02

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac badawczych w ramach projektu nr EU-LAC Health/WormShield/l/2017 „Poprawa monitorowania zakażenia tęgoryjcem poprzez opracowania szybkich testów diagnostycznych”

Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Data publikacji: 02.01.2019 r.

Termin składania ofert: 17.01.2019 r.

Ogłaszający: BioScientia Sp. z o.o.

zapytanie-ofertowe-WS_W_01_2019


Zapytanie Ofertowe nr AF/Op/03_2018 z dnia 29.11.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/Op/03_2018

 Przedmiot zamówienia: Dostawa markerów wielkości do HPLC syntezowanych na podstawie sekwencji przedstawianej przez Zamawiającego w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.

Data publikacji: 29.11.2018 r.

Termin składania ofert: 12.12.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_Op_03_2018

Protokół rozstrzygnięcia

protokół_ z_rozstrzygnięcia_AF_W_03_2018

 

      

Poznań, 2018-09-28

PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA zapytania ofertowego nr 2/09/2018 z dnia 20.09.2018 r.

mającego na celu wyłonienie Wykonawców prac badawczych mających na celu opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,  realizowanych w ramach  Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

ROZSTRZYGNIĘCIE Zapytanie ofertowe nr 2_09_2018 z dnia 20.09.2018 BON – linia pszczela


      

Poznań, 2018-09-20

Zapytanie ofertowe nr 2/09/2018 z dnia 20.09.2018 r. mające na celu wyłonienie Wykonawców prac badawczych mających na celu opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,  realizowanych w ramach  Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 2_09_2018 z dnia 20.09.2018 BON – linia pszczela


      

Poznań, 2018-09-18

PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA zapytania ofertowego nr 1/09/2018 z dnia 03.09.2018 r.

mającego na celu wyłonienie Wykonawców prac badawczych mających na celu opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,  realizowanych w ramach  Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

ROZSTRZYGNIĘCIE Zapytanie ofertowe nr 1_09_2018 z dnia 03.09.2018 BON – linia pszczela skan


       

Poznań, 2018-09-03

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2018 z dnia 03.09.2018 r. mające na celu wyłonienie Wykonawców prac badawczych mających na celu opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,  realizowanych w ramach  Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1_09_2018 z dnia 03.09.2018 BON – linia pszczela


PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr AF/W/02_2018

                     

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr AF/W/02_2018

dot. zapytania ofertowego z dnia  11.06.2018 r.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac techniczno – laboratoryjnych w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

W dniu 25.06.2018 r. o godz. 16:00, Zamawiający BioScientia Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań, NIP: 7831687144, REGON: 302046528 dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2018 r.

protokół_ z_rozstrzygnięcia_AF_W_01_2018


Zapytanie Ofertowe nr AF/W/02_2018 z dnia 11.06.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/W/02_2018

 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac techniczno – laboratoryjnych w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

Data publikacji: 11.06.2018 r.

Termin składania ofert: 25.06.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_W_02_2018


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego  nr 1/05/2018 z dnia 21.05.2018 r.

                        

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr 1/05/2018 z dnia 21.05.2018 r.

na wybór wykonawcy usługi realizowanej w ramach Projektu E!9498 FISHGUARD pt.: „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUROSTARS.

Zapytanie ofertowe nr 1_05_2018 FISH protokół rozstrzygnięcia


Zapytanie Ofertowe nr 1/05/2018 z dnia 21.05.2018 r.

                        

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2018 z dnia 21.05.2018 r. na wybór wykonawcy usługi realizowanej w ramach Projektu E!9498 FISHGUARD pt.: „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUROSTARS.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Nazwa i adres Zamawiającego

BioScientia sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań

NIP: 7831687144, REGON: 302046528, KRS: 0000608948

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych obejmujących proces optymalizacji i składania szybkich testów diagnostycznych wykrywających wirusy HHS i IHN.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy:

Materiały potrzebne do przygotowania testów: przeciwciała, w tym przeciwciała znakowane węglem, oraz membrany.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

  1. 500 testów paskowych wykrywających wirusa VHS i 500 testów paskowych wykrywających wirusa IHN wykonanych wg zoptymalizowanego protokołu otrzymanego od Zamawiającego przygotowanych z użyciem przemysłowego dyspensera.
  2. Raport z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Zapytanie ofertowe nr 1_05_2018 FISH


PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr AF/W/01_2018

                     

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr AF/W/01_2018

dot. zapytania ofertowego z dnia  09.03.2018 r.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac badawczych w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

W dniu 23.03.2018 r. o godz. 16:00, Zamawiający BioScientia Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań, NIP: 7831687144, REGON: 302046528 dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2018 r.

protokół_ z_rozstrzygnięcia_AF_W_01_2018


Zapytanie Ofertowe nr AG/W/01_2018 z dnia 09.03.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/W/01_2018

 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac badawczych w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

Data publikacji: 09.03.2018 r.

Termin składania ofert: 09.03.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_W_01_2018


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego  nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r.

                        

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r.

na wybór wykonawcy usługi realizowanej w ramach Projektu E!9498 FISHGUARD pt.: „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUROSTARS.

protokol rozstrzygniecia zap 1_2_2018

 


Zapytanie Ofertowe nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r.

                        

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r. na wybór wykonawcy usługi realizowanej w ramach Projektu E!9498 FISHGUARD pt.: „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUROSTARS.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Nazwa i adres Zamawiającego

BioScientia sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań

NIP: 7831687144, REGON: 302046528, KRS: 0000608948

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych obejmujących:

  • przeprowadzenie testów referencyjnych – w celu porównania prototypów testów paskowych wykrywających wirusy IHN i VHS w ryb z metodą referencyjną
  • przeprowadzenie testów terenowych ww. prototypów testów

Zamawiający dostarczy Wykonawcy:

Prototypy testów paskowych podlegających ocenie.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

Raport z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Zapytanie ofertowe nr 1_02_2018 FISHZapytanie Ofertowe nr AF/Op/01_2018 z dnia 15.02.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/Op/01_2018

 Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.

Data publikacji: 15.02.2018 r.

Termin składania ofert: 01.03.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_Op_01_2018

Protokół rozstrzygnięcia

protokół_ z_rozstrzygnięcia_AF_W_01_2018


                        

Poznań, 22.02.2018

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FG/W/01_2018

dot. zapytania ofertowego z dnia  08.01.2018

protokół_ z_rozstrzygnięcia_FG zad 4_skan


                        

Poznań, 08.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FG/W/01_2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczych w ramach projektu E9498/20/NCBR/2015 akronim
FISHGUARD pt. „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich
testów diagnostycznych”.
Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Termin składania ofert: 22.02.2018 r.
Data publikacji: 08.01.2018 r.

zapytanie-ofertowe-FG zad 4


Zapytanie Ofertowe nr AF/Op-A/04_2018 z dnia 01.01.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/Op-A/04_2018

Przedmiot zamówienia:

Udostępnienie spektrofotometru kuwetowego UV/Vis na potrzeby Etapu 7 projektu „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej” POIR.04.01.04-126/16-00 w firmie BioScientia Sp. z o.o.

Data publikacji: 01.01.2018 r.

Termin składania ofert: 23.01.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_Op-A_04_2018

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

protokół rozstrzygnięcia-AF_Op-A_04_2018 skan


Zapytanie Ofertowe nr AF/Op-A/03_2018 z dnia 01.01.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/Op-A/03_2018

Przedmiot zamówienia:

Udostępnienie systemu analitycznego HPLC na potrzeby Etapu 7 projektu „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej” POIR.04.01.04-126/16-00 w firmie BioScientia Sp. z o.o.

Data publikacji: 01.01.2018 r.

Termin składania ofert: 23.01.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_Op-A_03_2018

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

protokół rozstrzygnięcia-AF_Op-A_03_2018 skan


Zapytanie Ofertowe nr AF/Op-A/02_2018 z dnia 01.01.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/Op-A/02_2018

 Przedmiot zamówienia:

Udostępnienie dwóch mikroskopów optycznych na potrzeby Etapu 7 projektu „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej” POIR.04.01.04-126/16-00 w firmie BioScientia Sp. z o.o.

Data publikacji: 01.01.2018 r.

Termin składania ofert: 23.01.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_Op-A_02_2018

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

protokół rozstrzygnięcia-AF_Op-A_02_2018 skan


Zapytanie Ofertowe nr AF/Op-A/01_2018 z dnia 01.01.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/Op-A/01_2018

 Przedmiot zamówienia:

Udostępnienie aparatu do reakcji Real Time PCR na potrzeby Etapu 7 projektu „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej” POIR.04.01.04-126/16-00 w firmie BioScientia Sp. z o.o.

Data publikacji: 01.01.2018 r.

Termin składania ofert: 23.01.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_Op-A_01_2018

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

protokół rozstrzygnięcia-AF_Op-A_01_2018 skan


Zapytanie Ofertowe nr 1/09/2017 z dnia 27.09.2017 r.

Testowanie prototypu testu paskowego

Protokół z roztrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1_09_2017 z dn. 27.09.2017


       

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 z dnia 27.09.2017 r. na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych mających na celu wytworzenie kompleksu inkluzyjnego metformina – metyl-β-cyklodekstryną (Met/MβCD) oraz określenie jego wpływu na żywotność komórek progenitorowych izolowanych z jaj pszczoły miodnej (Apis mellifera).

Zapytanie ofertowe nr 1_09_2017


                        

Poznań, 07.09.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2017

Zapytanie ofertowe nr 01/09/2017 z dnia 07.09.2017 r. na wybór wykonawcy usługi realizowanej w ramach Projektu E!9498 FISHGUARD pt.: „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUROSTARS.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Nazwa i adres Zamawiającego

BioScientia sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań

NIP: 7831687144, REGON: 302046528, KRS: 0000608948

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych obejmujących proces  przygotowania materiału biologicznego z ryb zdrowych i zakażonych VHS i IHN oraz namnożenia, oczyszczenie i określenie liczby kopii wirusów VHS i IHN.

Termin składania ofert: 22.09.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 01_09_2017 FISH

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 01/09/2017

Zapytanie ofertowe nr 01_09_2017 FISH protokół rozstrzygnięcia_skan


                        

Poznań, 20.02.2017

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FG/W/01_2017

dot. zapytania ofertowego z dnia  06.01.2017

protokół_ z_rozstrzygnięcia_FG zad 3_skan


                        

Poznań, 06.01.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FG/W/01_2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczych w ramach projektu E9498/20/NCBR/2015 akronim
FISHGUARD pt. „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich
testów diagnostycznych”.
Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Termin składania ofert: 20.02.2017 r.
Data publikacji: 06.01.2017 r.

zapytanie-ofertowe-FG zad 3


                        

Poznań, 01.12.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01_12_2016

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Dostawcy aparatury (komory laminarnej, zamrażarki na -80°C, wirówki stołowej z chłodzeniem, inkubatora CO2, koncentratora próżniowego (SpeedVac), zestawu do eletroforetycznej analizy kwasów nukleinowych), na potrzeby projektu FISHGUARD, na okres: 01.01.2017 – 31.03.2018).

Termin składania ofert: 01.12.2016 r.
Data publikacji: 31.12.2016 r.

e_Zapytanie ofertowe nr 1_12_2016 FISH

e_Zapytanie ofertowe nr 1_12_2016 FISH – protokół z rozstrzygnięcia_skan


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr BLV/W/02_2016

Testowanie prototypu testu paskowego

BLV W 02 2016 protokół

 


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS3/B8/20/2015 pt. „Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła” współfinansowanego współfinansowany w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Składanie ofert do przeprowadzenia prac badawczych

Testowanie prototypu testu paskowego

zapytanie-ofertowe-BLV zadanie 7a


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr BLV/W/01_2016

Testowanie prototypu testu paskowego

Blv W 01 2016


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS3/B8/20/2015 pt. „Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła” współfinansowanego współfinansowany w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Składanie ofert do przeprowadzenia prac badawczych

Otrzymanie antygenu gp51 znakowanego barwnymi nanocząsteczkami

zapytanie-ofertowe-BLV zadanie 5


                        

Poznań, 01.03.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01_03_2016

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych mających na celu pilotażową produkcję prototypów szybkich testów diagnostycznych wykrywających wirusy HHS i IHN.

Badania wykonane będą ramach projektu E9498/20/NCBR/2015 akronim FISHGUARD pt. „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” (01.04.2015- 31.03.2018).

Data publikacji: 01.03.2016

Termin składania ofert: 01.04.2016

d_Zapytanie ofertowe nr 1_03_2016 FISH

d_Zapytanie ofertowe nr 1_03_2016 FISH protokół z wyboru_skan

Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr BLV/W/01_2015

Testowanie prototypu testu paskowego

BLV W 01 2015 Protokół


                        

Poznań, 01.10.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01_10_2015

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych polegających na przygotowaniu:

  1. 10 ml homogenatu szczepu terenowego VHS (namnożenie wirusa, zakażenie ryb, przygotowanie narządów, sprawdzenie testami diagnostycznymi)
  2. 10 ml homogenatu szczepu terenowego IHN (namnożenie wirusa, zakażenie ryb, przygotowanie narządów, sprawdzenie testami diagnostycznymi)
  3. Szczepy terenowe wirusów IHN (genotyp M) oraz VHS (genotyp 1A) do immunizacji (hodowla, mianowanie, precypitacja, ultrawirowanie).
  4. Raport z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych wraz z protokołem przygotowania w języku polskim lub angielskim.

Badania wykonane będą ramach projektu E9498/20/NCBR/2015 akronim FISHGUARD pt. „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” (01.04.2015- 31.03.2018).

Data publikacji: 01.10.2015

Termin składania ofert: 31.10.2015

c_Zapytanie ofertowe nr 01_10_2015 FISH

c_Zapytanie ofertowe nr 01_10_2015 FISH protokół z rozstrzygnięcia_skan


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS3/B8/20/2015 pt. „Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła” współfinansowanego współfinansowany w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Składanie ofert do przeprowadzenia prac badawczych

Oczyszczanie i analiza antygenu gp51 BLV

zapytanie-ofertowe-BLV zadanie 3


                        

Poznań, 25.05.2015

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FG/W/01_2015

dot. zapytania ofertowego z dnia  11.04.2015 r.

protokół_ z_rozstrzygnięcia_FG zad 2-skan

                        

Poznań, 01.05.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01_05_2015

Przedmiot zamówienia:

wykonanie następujących analiz oraz przygotowanie raportu z badania w zakresie:

– regulacji podatkowych związanych z wprowadzeniem testu LFD na rynek na potrzeby projektu FISHGUARD E!9498.

– prognozy finansowej projektu FISHGUARD E!9498

– wyboru optymalnej formy sprzedaży dla testu FISHGUARD E!9498

– analizy cen i elastyczności cenowej popytu dla projektu FISHGUARD E!9498

– analiza ryzyka finansowego i operacyjnego dla projektu FISHGUARD E!9498

Badania wykonane będą ramach projektu E9498/20/NCBR/2015 akronim FISHGUARD pt. „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” (01.04.2015- 31.03.2018).

Data publikacji: 01.05.2015

Termin składania ofert: 01.06.2015

b_zapytanie_ofertowe_01_05_2015

b_zapytanie_ofertowe_01_05_2015 protokół rozstrzygnięcia_skan


                        

Poznań, 11.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FG/W/01_2015

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczych w ramach projektu E9498/20/NCBR/2015 akronim
FISHGUARD pt. „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich
testów diagnostycznych”.
Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Termin składania ofert: 25.05.2015 r.
Data publikacji: 11.04.2015 r.

zapytanie-ofertowe-FG zad 2


                        

Poznań, 27.03.2015

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FG/W/00_2015

dot. zapytania ofertowego z dnia  13.02.2015 r.

protokół_-z_rozstrzygnięcia_FG-zad-1_skan


                        

Poznań, 20.03.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02_03_2015

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Dostawcy aparatury (czytnika mikropłytek, spektrofotometru, HPLC, dyspensera, sekwenatora) na potrzeby projektu FISHGUARD, na cały okres jego trwania, tj. 01.04.2015 – 31.03.2018).

a_Zapytanie ofertowe nr 2_03_2015 FISH

Termin składania ofert: 30.03.2015 r.
Data publikacji: 20.03.2015 r

a_Zapytanie ofertowe nr 2_03_2015 FISH_skan


                        

Poznań, 20.03.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01_03_2015

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) w ramach projektu E9498/20/NCBR/2015 akronim FISHGUARD  pt. „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” (01.04.2015- 31.03.2018).

zapytanie_ofertowe_01_03_2015

Termin składania ofert: 30.03.2015 r.
Data publikacji: 20.03.2015 r

protokół_ z_rozstrzygnięcia_01_03_2015_skan


                        

Poznań, 13.03.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FG/W/00_2015

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczych w ramach projektu E9498/20/NCBR/2015 akronim
FISHGUARD pt. „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich
testów diagnostycznych”.
Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

zapytanie-ofertowe-FG-zad-1

Termin składania ofert: 27.03.2015 r.
Data publikacji: 13.02.2015 r.