Zapytania ofertowe

 

                

Poznań, 2019-05-08

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac badawczych w ramach projektu nr EU-LAC Health/WormShield/l/2017 „Poprawa monitorowania zakażenia tęgoryjcem poprzez opracowania szybkich testów diagnostycznych”

Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Data publikacji: 08.05.2019 r.

Termin składania ofert: 08.05.2019 r.

Ogłaszający: BioScientia Sp. z o.o.

zapytanie-ofertowe-WS_W_03_2019


                

Poznań, 2019-03-27

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac badawczych w ramach projektu nr EU-LAC Health/WormShield/l/2017 „Poprawa monitorowania zakażenia tęgoryjcem poprzez opracowania szybkich testów diagnostycznych”

Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Data publikacji: 27.03.2019 r.

Termin składania ofert: 05.04.2019 r.

Ogłaszający: BioScientia Sp. z o.o.

zapytanie-ofertowe-WS_W_02_2019


 

             

Poznań, 2019-01-02

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac badawczych w ramach projektu nr EU-LAC Health/WormShield/l/2017 „Poprawa monitorowania zakażenia tęgoryjcem poprzez opracowania szybkich testów diagnostycznych”

Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Data publikacji: 02.01.2019 r.

Termin składania ofert: 17.01.2019 r.

Ogłaszający: BioScientia Sp. z o.o.

zapytanie-ofertowe-WS_W_01_2019


Zapytanie Ofertowe nr AF/Op/03_2018 z dnia 29.11.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/Op/03_2018

 Przedmiot zamówienia: Dostawa markerów wielkości do HPLC syntezowanych na podstawie sekwencji przedstawianej przez Zamawiającego w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.

Data publikacji: 29.11.2018 r.

Termin składania ofert: 12.12.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_Op_03_2018

Protokół rozstrzygnięcia

protokół_ z_rozstrzygnięcia_AF_W_03_2018

 

      

Poznań, 2018-09-28

PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA zapytania ofertowego nr 2/09/2018 z dnia 20.09.2018 r.

mającego na celu wyłonienie Wykonawców prac badawczych mających na celu opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,  realizowanych w ramach  Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

ROZSTRZYGNIĘCIE Zapytanie ofertowe nr 2_09_2018 z dnia 20.09.2018 BON – linia pszczela


      

Poznań, 2018-09-20

Zapytanie ofertowe nr 2/09/2018 z dnia 20.09.2018 r. mające na celu wyłonienie Wykonawców prac badawczych mających na celu opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,  realizowanych w ramach  Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 2_09_2018 z dnia 20.09.2018 BON – linia pszczela


      

Poznań, 2018-09-18

PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA zapytania ofertowego nr 1/09/2018 z dnia 03.09.2018 r.

mającego na celu wyłonienie Wykonawców prac badawczych mających na celu opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,  realizowanych w ramach  Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

ROZSTRZYGNIĘCIE Zapytanie ofertowe nr 1_09_2018 z dnia 03.09.2018 BON – linia pszczela skan


       

Poznań, 2018-09-03

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2018 z dnia 03.09.2018 r. mające na celu wyłonienie Wykonawców prac badawczych mających na celu opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego,  realizowanych w ramach  Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Zapytanie ofertowe nr 1_09_2018 z dnia 03.09.2018 BON – linia pszczela


PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr AF/W/02_2018

                     

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr AF/W/02_2018

dot. zapytania ofertowego z dnia  11.06.2018 r.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac techniczno – laboratoryjnych w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

W dniu 25.06.2018 r. o godz. 16:00, Zamawiający BioScientia Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań, NIP: 7831687144, REGON: 302046528 dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2018 r.

protokół_ z_rozstrzygnięcia_AF_W_01_2018


Zapytanie Ofertowe nr AF/W/02_2018 z dnia 11.06.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/W/02_2018

 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac techniczno – laboratoryjnych w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

Data publikacji: 11.06.2018 r.

Termin składania ofert: 25.06.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_W_02_2018


PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr AF/W/01_2018

                     

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr AF/W/01_2018

dot. zapytania ofertowego z dnia  09.03.2018 r.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac badawczych w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

W dniu 23.03.2018 r. o godz. 16:00, Zamawiający BioScientia Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań, NIP: 7831687144, REGON: 302046528 dokonał otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 09.03.2018 r.

protokół_ z_rozstrzygnięcia_AF_W_01_2018


Zapytanie Ofertowe nr AG/W/01_2018 z dnia 09.03.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/W/01_2018

 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie prac badawczych w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

Data publikacji: 09.03.2018 r.

Termin składania ofert: 09.03.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_W_01_2018


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego  nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r.

                        

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r.

na wybór wykonawcy usługi realizowanej w ramach Projektu E!9498 FISHGUARD pt.: „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUROSTARS.

protokol rozstrzygniecia zap 1_2_2018

 


Zapytanie Ofertowe nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r.

                        

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2018 z dnia 28.02.2018 r. na wybór wykonawcy usługi realizowanej w ramach Projektu E!9498 FISHGUARD pt.: „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich testów diagnostycznych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUROSTARS.

Procedura prowadzona zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytyczne horyzontalne”) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Nazwa i adres Zamawiającego

BioScientia sp. z o.o., ul. Ogrodowa 2/8, 61-820 Poznań

NIP: 7831687144, REGON: 302046528, KRS: 0000608948

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych obejmujących:

  • przeprowadzenie testów referencyjnych – w celu porównania prototypów testów paskowych wykrywających wirusy IHN i VHS w ryb z metodą referencyjną
  • przeprowadzenie testów terenowych ww. prototypów testów

Zamawiający dostarczy Wykonawcy:

Prototypy testów paskowych podlegających ocenie.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

Raport z przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Zapytanie ofertowe nr 1_02_2018 FISHZapytanie Ofertowe nr AF/Op/01_2018 z dnia 15.02.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/Op/01_2018

 Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) w ramach projektu POIR.04.01.04-00-0126/16-00 akronim API-FAG  pt. „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej”.

Data publikacji: 15.02.2018 r.

Termin składania ofert: 01.03.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_Op_01_2018

Protokół rozstrzygnięcia

protokół_ z_rozstrzygnięcia_AF_W_01_2018


                        

Poznań, 22.01.2018

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FG/W/01_2018

dot. zapytania ofertowego z dnia  08.01.2018

protokół z rozstrzygnięcia WP4 skan


                        

Poznań, 08.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FG/W/01_2018

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczych w ramach projektu E9498/20/NCBR/2015 akronim
FISHGUARD pt. „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich
testów diagnostycznych”.
Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Termin składania ofert: 22.01.2018 r.
Data publikacji: 08.01.2018 r.

zapytanie-ofertowe-FG zad 4


Zapytanie Ofertowe nr AF/Op-A/04_2018 z dnia 01.01.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/Op-A/04_2018

Przedmiot zamówienia:

Udostępnienie spektrofotometru kuwetowego UV/Vis na potrzeby Etapu 7 projektu „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej” POIR.04.01.04-126/16-00 w firmie BioScientia Sp. z o.o.

Data publikacji: 01.01.2018 r.

Termin składania ofert: 23.01.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_Op-A_04_2018

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

protokół rozstrzygnięcia-AF_Op-A_04_2018 skan


Zapytanie Ofertowe nr AF/Op-A/03_2018 z dnia 01.01.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/Op-A/03_2018

Przedmiot zamówienia:

Udostępnienie systemu analitycznego HPLC na potrzeby Etapu 7 projektu „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej” POIR.04.01.04-126/16-00 w firmie BioScientia Sp. z o.o.

Data publikacji: 01.01.2018 r.

Termin składania ofert: 23.01.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_Op-A_03_2018

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

protokół rozstrzygnięcia-AF_Op-A_03_2018 skan


Zapytanie Ofertowe nr AF/Op-A/02_2018 z dnia 01.01.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/Op-A/02_2018

 Przedmiot zamówienia:

Udostępnienie dwóch mikroskopów optycznych na potrzeby Etapu 7 projektu „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej” POIR.04.01.04-126/16-00 w firmie BioScientia Sp. z o.o.

Data publikacji: 01.01.2018 r.

Termin składania ofert: 23.01.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_Op-A_02_2018

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

protokół rozstrzygnięcia-AF_Op-A_02_2018 skan


Zapytanie Ofertowe nr AF/Op-A/01_2018 z dnia 01.01.2018 r.

                     

ZAPYTANIE OFERTOWE nr AF/Op-A/01_2018

 Przedmiot zamówienia:

Udostępnienie aparatu do reakcji Real Time PCR na potrzeby Etapu 7 projektu „Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwiu pszczoły miodnej” POIR.04.01.04-126/16-00 w firmie BioScientia Sp. z o.o.

Data publikacji: 01.01.2018 r.

Termin składania ofert: 23.01.2018 r.

Ogłaszający:
BioScientia Sp. z o.o
ul. Ogrodowa 2/8
61-820 Poznań
NIP: 7831687144
REGON: 302046528

zapytanie-ofertowe-AF_Op-A_01_2018

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

protokół rozstrzygnięcia-AF_Op-A_01_2018 skan


Zapytanie Ofertowe nr 1/09/2017 z dnia 27.09.2017 r.

Testowanie prototypu testu paskowego

Protokół z roztrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1_09_2017 z dn. 27.09.2017


       

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 z dnia 27.09.2017 r. na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych mających na celu wytworzenie kompleksu inkluzyjnego metformina – metyl-β-cyklodekstryną (Met/MβCD) oraz określenie jego wpływu na żywotność komórek progenitorowych izolowanych z jaj pszczoły miodnej (Apis mellifera).

Zapytanie ofertowe nr 1_09_2017


                        

Poznań, 20.02.2017

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FG/W/01_2017

dot. zapytania ofertowego z dnia  06.02.2017

protokół_ z_rozstrzygnięcia_FG zad 3 skan


                        

Poznań, 06.02.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FG/W/01_2017

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczych w ramach projektu E9498/20/NCBR/2015 akronim
FISHGUARD pt. „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich
testów diagnostycznych”.
Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Termin składania ofert: 20.02.2017 r.
Data publikacji: 06.02.2017 r.

zapytanie-ofertowe-FG zad 3


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr BLV/W/02_2016

Testowanie prototypu testu paskowego

BLV W 02 2016 protokół

 


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS3/B8/20/2015 pt. „Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła” współfinansowanego współfinansowany w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Składanie ofert do przeprowadzenia prac badawczych

Testowanie prototypu testu paskowego

zapytanie-ofertowe-BLV zadanie 7a


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr BLV/W/01_2016

Testowanie prototypu testu paskowego

Blv W 01 2016


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS3/B8/20/2015 pt. „Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła” współfinansowanego współfinansowany w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Składanie ofert do przeprowadzenia prac badawczych

Otrzymanie antygenu gp51 znakowanego barwnymi nanocząsteczkami

zapytanie-ofertowe-BLV zadanie 5


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr BLV/W/01_2015

Testowanie prototypu testu paskowego

BLV W 01 2015 Protokół


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS3/B8/20/2015 pt. „Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła” współfinansowanego współfinansowany w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Składanie ofert do przeprowadzenia prac badawczych

Oczyszczanie i analiza antygenu gp51 BLV

zapytanie-ofertowe-BLV zadanie 3


                        

Poznań, 25.05.2015

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr FG/W/01_2015

dot. zapytania ofertowego z dnia  11.05.2015 r.

protokół_ z_rozstrzygnięcia_FG zad 2


                        

Poznań, 11.05.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr FG/W/01_2015

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie prac badawczych w ramach projektu E9498/20/NCBR/2015 akronim
FISHGUARD pt. „Usprawnienie monitorowania chorób wirusowych ryb hodowlanych poprzez rozwój szybkich
testów diagnostycznych”.
Forma zatrudnienia – umowa o dzieło

Termin składania ofert: 25.05.2015 r.
Data publikacji: 11.05.2015 r.

zapytanie-ofertowe-FG zad 2