Zapytania ofertowe

 

Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr 1/09/2017 z dnia 27.09.2017 r.

Testowanie prototypu testu paskowego

Protokół z roztrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1_09_2017 z dn. 27.09.2017


       

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/09/2017 z dnia 27.09.2017 r. na wybór wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy prac badawczo-rozwojowych mających na celu wytworzenie kompleksu inkluzyjnego metformina – metyl-β-cyklodekstryną (Met/MβCD) oraz określenie jego wpływu na żywotność komórek progenitorowych izolowanych z jaj pszczoły miodnej (Apis mellifera).

Zapytanie ofertowe nr 1_09_2017


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr BLV/W/02_2016

Testowanie prototypu testu paskowego

BLV W 02 2016 protokół

 


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS3/B8/20/2015 pt. „Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła” współfinansowanego współfinansowany w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Składanie ofert do przeprowadzenia prac badawczych

Testowanie prototypu testu paskowego

zapytanie-ofertowe-BLV zadanie 7a


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr BLV/W/01_2016

Testowanie prototypu testu paskowego

Blv W 01 2016


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS3/B8/20/2015 pt. „Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła” współfinansowanego współfinansowany w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Składanie ofert do przeprowadzenia prac badawczych

Otrzymanie antygenu gp51 znakowanego barwnymi nanocząsteczkami

zapytanie-ofertowe-BLV zadanie 5


Protokół z Rozstrzygnięcia Zapytania Ofertowego Zapytanie Ofertowe nr BLV/W/01_2015

Testowanie prototypu testu paskowego

BLV W 01 2015 Protokół


logo_pbs_do_pobrania NCBIR logo z czerwonym napisemBioscientia

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu PBS3/B8/20/2015 pt. „Opracowanie prostego i szybkiego testu polowego do wykrywania enzootycznej białaczki bydła” współfinansowanego współfinansowany w ramach III edycji Programu Badań Stosowanych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zwracamy się z uprzejmą prośbą o:

Składanie ofert do przeprowadzenia prac badawczych

Oczyszczanie i analiza antygenu gp51 BLV

zapytanie-ofertowe-BLV zadanie 3